Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

izanna
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
izanna
Reposted fromjasminum jasminum viaszydera szydera
izanna
2837 cf47 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viazupson zupson

February 18 2017

izanna
4117 2d37 390
Reposted fromscarabeus scarabeus vianocnatesciowa nocnatesciowa
izanna
5411 73fc 390
Reposted frommonam monam viazupson zupson
izanna
3196 7a1f 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaxvou xvou
izanna
" Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym świecie.
  Pesymista obawia się, że to prawda."


Hannibal, sezon 3, odcinek 4

Zaczynam się obawiać.
Reposted fromIrritum Irritum viairmelin irmelin
izanna

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viairmelin irmelin
izanna
3987 12de 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacorazblizej corazblizej
izanna
0806 9352 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxvou xvou

February 15 2017

izanna
7811 a3ad 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
izanna
7678 7462 390

February 14 2017

izanna
5997 2e84 390
Reposted frommaking-love making-love viaever ever

July 10 2015

izanna
izanna
4117 2d37 390
Reposted fromscarabeus scarabeus vianocnatesciowa nocnatesciowa
izanna
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viababcia babcia
izanna
8145 f4db 390
Reposted fromrol rol viaprawowyboru prawowyboru

July 09 2015

izanna
2196 d12f 390
Reposted fromkoperkowyroz koperkowyroz viaimitacje imitacje

July 07 2015

izanna
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viadianazet dianazet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl