Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2018

izanna
2333 f77a 390
izanna
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viaslomka slomka

April 19 2018

izanna
6348 c8a7 390
Reposted frombenus benus viaaffascinante affascinante
izanna
5488 37f9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson

March 23 2018

izanna
9080 761e 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaakysz akysz
izanna
7205 da17 390
Reposted fromloveandsex loveandsex viaMonia94 Monia94

March 14 2018

izanna
2304 fe29 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaakysz akysz
izanna
5112 5e0a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaDeathlylost Deathlylost
izanna
4312 13e3 390
Reposted fromszatatan szatatan viakindofnightmare kindofnightmare
izanna
0820 6ce7 390
Reposted fromkjuik kjuik viazupson zupson
izanna
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viaaffascinante affascinante
izanna
5902 65ff 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera

March 12 2018

izanna
7143 c6a4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazupson zupson
izanna
6608 0fa3 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
izanna
2442 c84b 390

March 07 2018

izanna
0432 a144 390
Reposted frompiehus piehus viazupson zupson

March 05 2018

izanna
5762 214c 390

February 27 2018

izanna

February 26 2018

izanna

February 19 2018

izanna
5414 d926 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl