Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

izanna
izanna
5255 adc1 390
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viaimaybebad imaybebad
izanna
izanna
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra viaxvcth xvcth
9897 146c 390
Reposted fromblutelf blutelf viaelusive elusive
izanna
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacammycat cammycat

July 28 2017

izanna
1403 9643 390
izanna
1068 c8ae 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
izanna
0499 ca24 390
izanna

July 27 2017

izanna
9077 edd8
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viaOlsonek Olsonek
izanna
2933 f512 390
Reposted frommeem meem viadancingwithaghost dancingwithaghost
izanna
7859 1cd5 390
Reposted fromdarkanes darkanes viastarryeyed starryeyed
izanna
2442 25f0 390
izanna
2522 9c94 390

July 21 2017

0303 c0f5 390
Reposted fromruthieful ruthieful viazupson zupson

July 18 2017

izanna
8610 87e5 390
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viazupson zupson
izanna
1370 95de 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
izanna
1371 9976 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl