Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

izanna

July 27 2017

izanna
9077 edd8
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viaOlsonek Olsonek
izanna
2933 f512 390
Reposted frommeem meem viadancingwithaghost dancingwithaghost
izanna
7859 1cd5 390
Reposted fromdarkanes darkanes viastarryeyed starryeyed
izanna
2442 25f0 390
izanna
2522 9c94 390

July 21 2017

0303 c0f5 390
Reposted fromruthieful ruthieful viazupson zupson

July 18 2017

izanna
8610 87e5 390
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viazupson zupson
izanna
1370 95de 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
izanna
1371 9976 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 16 2017

4806 0974 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaLusia Lusia

July 15 2017

izanna
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
izanna
1953 50ac 390
Reposted fromfriends friends viasomebunny somebunny
izanna
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viasomebunny somebunny
izanna
5454 481c 390

July 13 2017

izanna
1022 345f 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viazupson zupson

July 09 2017

izanna
9223 c06e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
izanna
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera

July 05 2017

izanna
3858 6122 390
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker viaakysz akysz
izanna
9215 17ca 390
Reposted fromyochimu yochimu viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl